Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe Mileszki”, realizator projektu „Lokata w dziecięce umysły” na podstawie umowy RPLD.11.01.02-10-A020/16-00 oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” kieruje do Państwa zapytanie ofertowe i zaprasza do składania oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na:
Dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Lokata w dziecięce umysły”

Oś Priorytetowa XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe Mileszki” z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437, 92 – 735 Łódź, NIP 7282792167 REGON 101539198.

II. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Zamawiający zgodnie z art. 3 ustawy Pzp nie stosuje przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zapytanie wraz ze wszystkimi załącznikami do pobrania zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia oraz na stronie www.mileszki.pl/projekty/lokata-w-dziecięce-umysły oraz w zakładce ogłoszenia i na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 

Załączniki:

 

W czwartek 10 XI 2016 jak co roku wieczorem o godzinie 17.30 odbyła się w PSP Mileszki uroczysta wieczornica „Wieczór piosenek patriotycznych”. Tym razem nie było panelu dyskusyjnego toteż wszyscy zgromadzeni mieli więcej czasu na śpiewanie piosenek. W bogatym repertuarze znalazły się takie utwory jak „ Pierwsza Brygada”, „Marsz strzelców”, „Przybyli ułani pod okienko” i wiele innych piosenek, które kiedyś, w czasach niewoli podnosiły na duchu, a które dziś śpiewamy w ramach podziękowania tym, którzy swoje życie oddali  za wolność Rzeczpospolitej. Wieczornicę  przygotowali pan Edward Czekaj oraz pan Maciej Samolej.

W poniedziałek 14.XI.2016 o godzinie 9.00 odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości 11 XI. Tym razem głównym bohaterem święta była… nasza ojczyzna. Wyświetlany był bowiem film, na którym było widać jak zmienne koleje losu Polski i Polaków. Uczniowie starszych klas komentowali na bieżąco wydarzenia filmu zaś największą owację wzbudziła ostatnia scena gdy wyszli na środek razem Józef Piłsudski, król Władysław Jagiełło i wiele innych, ważnych postaci, które tworzyły wspólnie ponad tysiącletnią historię naszego kraju. Padło wówczas pytanie: „czy i my trafimy za sto lat do takiego filmu?”. To zależy tylko i wyłącznie od nas. 
 

  •  
View the embedded image gallery online at:
http://mileszki.pl/?start=138#sigFreeId01b040c22f

Smakowite zajęcia logopedyczne, gdzie klasa 0 została gościnne zaproszona
przez Panią Zofie Rogalinską. Dzieci ćwiczyły języki, a przy tym wspaniale
się bawiły, było pysznie... Dziękujemy

  •  
View the embedded image gallery online at:
http://mileszki.pl/?start=138#sigFreeIdb0ac03cdc2