Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY I RODZICÓW W SPRAWIE OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

termin działanie odpowiedzialny uwagi

06.09.2022

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy klas

 Konsultacje z rodzicami w sprawie omówienia postępów w nauce i zachowania uczniów.

Wychowawcy klas, Nauczyciele

 

 

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy klas

 


05.01.2023


Ostatni dzień wystawiania ocen śródrocznych

Wychowawcy klas,
Nauczyciele

 

31.01.2023

KONIEC I SEMESTRU !

Wychowawcy klas

 

31.01.2023

Rada klasyfikacyjna 

Wychowawcy klas,
Nauczyciele

 

16-29.01.2023            

FERIE ZIMOWE

Wychowawcy klas,
Nauczyciele

 

07.02.2023

Zebrania z Rodzicami

Wychowawcy klas

 

09.05.2023

Ostatni dzień wystawiania zagrożeń oceną niedostateczną
i oceną niepodpowiednią/naganną z zachowania. Zebrania z rodzicami. Informacje o zagrożeniach.

Wychowawcy klas,
Nauczyciele

 

22.05.2023

Ostatni dzień wystawiania ocen proponowanych

 

Wychowawcy klas,
Nauczyciele

 

06.06.2023


16.06.2023                  

Ostatni dzień wystawiania ocen końcoworocznych


RADA KLASYFIKACYJNA

Wychowawcy klas,
Nauczyciele

 

Harmonogram nie uwzględnia rad szkoleniowych i doraźnych zebrań Rady Pedagogicznej wynikających z bieżących potrzeb.


NUMERY KONT DO WPŁAT ZA BASEN I OBIADY

  • Konto do wpłat za basen: 84 1090 2705 0000 0001 3750 3211
  • konto do wpłat za obiady: 62 1090 2705 0000 0001 3750 3219