Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017

poniedziałek

  0 I IIa IIb III IV V VI
1 GRUPOWE W-F J.niemiecki religia edukacja j.polski przyroda ---
2 Grupowe J.Niemiecki szachy EDUKACJA religia w-f przyroda j.polski
3 Grupowe religia edukacja KOMPUTERY edukacja W-F j.polski j.niemiecki
4 Grupowe KOMPUTERY religia edukacja w-f PLASTYKA j.niemiecki j.angielski
5 religia edukacja edukacja J.NIEMIECKI j.angielski matematyka w-f w-f
6 J.ANGIELSKI edukacja edukacja --- technika j.NIEMIECKI religia matematyka
7 --- --- --- --- --- religia matematyka przyroda
8 --- --- --- --- --- --- matematyka religia

wtorek

  0 Ia IIa IIb III IV V VI
1 grupowe SZACHY edukacja EDUKACJA W-F j.polski J.ANGIELSKI ---
2 grupowe MUZYKA edukacja edukacja EDUKACJA j.ANGIELSKI W-F W-F
3 grupowe edukacja edukacja edukacja edukacja muzyka j.POLSKI j.ANGIELSKI
4 grupowe edukacja muzyka w-f edukacja przyroda j.ANGIELSKI j.POLSKI
5 GRUPOWE J.ANGIELSKI w-f edukacja ZAJ.ROZWIJAJĄCE przyroda muzyka muzyka
6 --- --- j.angielski muzyka plastyka --- przyroda ---
7 --- --- --- --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- --- --- --- ---

środa

  0 I IIa IIb III IV V VI
1 grupowe j.angielski edukacja edukacja edukacja matematyka j.polSki J.NIEMIECKI
2 grupowe plastyka j.angielski edukacja j.niemiecki j.polSki matematyka przyroda
3 grupowe w-f j.niemiecki edukacja edukacja j.angielski matematyka j.polski
4 grupowe edukacja KOMPUTERY w-f edukacja przyroda j.angielski matematyka
5 grupowe edukacja edukacja SZACHY j.angielski przejazd plastyka komputery
6 grupowe --- --- --- szachy w-f przejazd przejazd
7 --- --- --- --- --- --- w-f w-f
8 --- --- --- --- --- --- --- ---

czwartek

  0 I IIa IIb III IV V VI
1 J.ANGIELSKI religia edukacja PLASTYKA edukacja j.polski w-f w-f
2 grupowe w-f religia J.ANGIELSKI edukacja matematyka j.polski przyroda
3 grupowe EDUKACJA w-f edukacja religia matematyka przyroda j.polski
4 grupowe edukacja edukacja edukacja komputery w-f religia matematyka
5 grupowe edukacja edukacja edukacja muzyka religia komputery matematyka
6 muzyka edukacja edukacja religia --- komputery matematyka plastyka
7 --- basen basen basen basen basen basen religia
8 --- --- --- --- --- --- --- ---

piątek

  0 I IIa IIb III IV V VI
1 grupowe j.niemiecki edukacja EDUKACJA w-f technika j.polski j.angielski
2 grupowe ETYKA edukacja w-f J.NIEMIECKI J.ANGIELSKI technika j.polski
3 grupowe EDUKACJA edukacja J.ANGIELSKI EDUKACJA J.NIEMIECKI w-f technika
4 grupowe edukacja w-f edukacja edukacja HISTORIA j.niemiecki j.polski
5 grupowe edukacja plastyka j.niemiecki edukacja j.polski j.angielski historia
6 grupowe edukacja etyka etyka etyka g.wychowawcza historia g.wychowawcza
7 --- --- --- --- --- etyka etyka etyka
8 --- --- --- --- --- --- --- ---

Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017

klasy

poniedziałek

  1 2 3 4 5 6 7 8
0 GRUPOWE GRUPOWE GRUPOWE GRUPOWE RELIGIA J.ANGIELSKI --- ---
I W-F J.NIEMIECKI RELIGIA KOMPUTERY EDUKACJA EDUKACJA --- ---
IIa J.NIEMIECKI SZACHY EDUKACJA RELIGIA EDUKACJA EDUKACJA --- ---
IIb RELIGIA EDUKACJA KOMPUTERY EDUKACJA J.NIEMIECKI --- --- ---
III EDUKACJA RELIGIA EDUKACJA W-F J.ANGIELSKI TECHNIKA --- ---
IV J.POLSKI W-F w-f PLASTYKA MATEMATYKA J.NIEMIECKI RELIGIA ---
V PRZYRODA PRZYRODA J.POLSKI J.NIEMIECKI W-F RELIGIA MATEMATYKA MATEMATYKA
VI --- J.POLSKI J.NIEMIECKI J.ANGIELSKI W-F MATEMATYKA PRZYRODA RELIGIA

klasy

wtorek

  1 2 3 4 5 6 7 8
0 GRUPOWE GRUPOWE GRUPOWE GRUPOWE GRUPOWE --- --- ---
I SZACHY MUZYKA EDUKACJA EDUKACJA J.ANGIELSKI --- --- ---
IIa EDUKACJA EDUKACJA EDUKACJA MUZYKA W-F J.ANGIELSKI --- ---
IIb EDUKACJA EDUKACJA EDUKACJA W-F EDUKACJA MUZYKA --- ---
III W-F EDUKACJA EDUKACJA EDUKACJA ZAJ.ROZWIJAJĄCE PLASTYKA --- ---
IV J.POLSKI J.ANGIELSKI MUZYKA PRZYRODA PRZYRODA --- --- ---
V J.ANGIELSKI W-F J.POLSKI J.ANGIELSKI MUZYKA PRZYRODA --- ---
VI --- W-F J.ANGIELSKI J.POLSKI MUZYKA --- --- ---

klasy

środa

  1 2 3 4 5 6 7 8
0 GRUPOWE GRUPOWE GRUPOWE GRUPOWE GRUPOWE GRUPOWE --- ---
I J.ANGIELSKI PLASTYKA W-F EDUKACJA EDUKACJA --- --- ---
IIa EDUKACJA J.ANGIELSKI J.NIEMIECKI KOMPUTERY EDUKACJA --- --- ---
IIb EDUKACJA EDUKACJA EDUKACJA W-F SZACHY --- --- ---
III EDUKACJA J.NIEMIECKI EDUKACJA EDUKACJA J.ANGIELSKI SZACHY --- ---
IV MATEMATYKA J.POLSKI J.ANGIELSKI PRZYRODA PRZEJAZD W-F --- ---
V J.POLSKI MATEMATYKA MATEMATYKA J.ANGIELSKI PLASTYKA PRZEJAZD W-F ---
VI --- PRZYRODA J.POLSKI MATEMATYKA KOMPUTERY PRZEJAZD W-F ---

klasy

czwartek

  1 2 3 4 5 6 7 8
0 J.ANGIELSKI GRUPOWE GRUPOWE GRUPOWE GRUPOWE MUZYKA --- ---
I RELIGIA W-F EDUKACJA EDUKACJA EDUKACJA EDUKACJA BASEN ---
IIa EDUKACJA RELIGIA W-F EDUKACJA EDUKACJA EDUKACJA BASEN ---
IIb PLASTYKA J.ANGIELSKI EDUKACJA EDUKACJA EDUKACJA RELIGIA BASEN ---
III EDUKACJA EDUKACJA RELIGIA KOMPUTERY MUZYKA --- BASEN ---
IV J.POLSKI MATEMATYKA MATEMATYKA W-F RELIGIA KOMPUTERY BASEN ---
V W-F J.POLSKI PRZYRODA RELIGIA KOMPUTERY MATEMATYKA BASEN ---
VI W-F PRZYRODA J.POLSKI MATEMATYKA MATEMATYKA PLASTYKA RELIGIA ---

klasy

piątek

  1 2 3 4 5 6 7 8
0 GRUPOWE GRUPOWE GRUPOWE GRUPOWE GRUPOWE GRUPOWE --- ---
I J.NIEMIECKI ETYKA EDUKACJA EDUKACJA EDUKACJA EDUKACJA --- ---
IIa EDUKACJA EDUKACJA EDUKACJA W-F PLASTYKA ETYKA --- ---
IIb EDUKACJA W-F J.ANGIELSKI EDUKACJA J.NIEMIECKI ETYKA --- ---
III W-F J.NIEMIECKI EDUKACJA EDUKACJA EDUKACJA ETYKA --- ---
IV TECHNIKA J.ANGIELSKI J.NIEMIECKI HISTORIA J.POLSKI G.WYCHOWAWCZA ETYKA ---
V J.POLSKI TECHNIKA W-F J.NIEMIECKI J.ANGIELSKI HISTORIA ETYKA ---
VI J.ANGIELSKI J.POLSKI TECHNIKA J.POLSKI HISTORIA G.WYCHOWAWCZA ETYKA ---
 

dzwonki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 8.15 – 9.00
 • 9.10 – 9.55
 • 10.05 – 10.50
 • 11.00 – 11.45
 • 12.05 – 12.50
 • 13.00 – 13.45
 • 13.55 – 14.40
 • 14.45 – 15.30
 • 15.35 – 16.20